Engle på Fur

Fur får også i år en julegave af Foreningen Fur Brand og furkunst.dk

”Brandkassen” betaler og furkunst.dk tager sig af det praktiske i forbindelse med at få englene lavet, opstillet, nedtaget og opmagasineret til næste år.

I år er der 26 engle på udfaldsvejene fra Stenøre.

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

En engel (fra græskangelos, "sendebud" eller "budbringer") er i mange religiøse traditioneret åndeligt væsen, som hjælper eller tjener for en gud eller guder, eller som mellemled disse og mennesker imellem.

Vi har en ret cementeret opfattelse af, hvordan en engel ser ud, og derfor har vi lavet en skabelon, som helt lever op til den traditionelle engel. Kunstnernes udfordring ligger i at vise os, hvordan deres billede af en engel ser ud. Og skabelonen viser sig, at kunne rumme mange spændende fortolkninger af ”budbringeren”.

Mange tanker er tænkt i skabelsesprocessen, og mange timer er gået med den tekniske udførelse.

En gave til Fur – til at kvikke op i december måned. Vække glæde, forundring og måske forargelse!

Hvor kommer "Englene på Fur" fra?

I december 2003 var Alek og jeg en tur til Prag og gjorde på vejen hjem et kort ophold i Dresden. Vejret var koldt, men Alek ville alligevel ud at tegne. Minus 7 er lidt for koldt for mig, så jeg prøvede at opstøve noget kunst i byen, som var utroligt flot julepyntet. I en stor kirke, som endnu ikke var færdigrestaureret efter krigens bombardementer, var der en spændende udstilling med engle, figurer og kæmpe billeder.

Jeg tænkt straks: "Det skal vi også have på Fur",  og på hele turen hjem i snestorm med masser af køer og stop i forbindelse med trafikuheld, diskuterede vi, hvordan man kunne gribe det an.

Da vi var hjemme igen, kontaktede jeg præsten, skoleinspektøren, børnehavelederen og museumsinspektøren m.fl. og vi nedsatte et lille udvalg med repræsentanter fra alle institutioner og planlagde så i fællesskab et større projekt, som skulle løbe af stablen i december måned 2004.

Først skulle skolen have en temauge, hvor alle skulle arbejde med engle. Øens kunstnere deltog aktivt i dette arbejde, både malere og forfatteren Knud Peder Jensen. De store engle var savet ud, af de store drenge i 6. klasse, og 3. klasse malede dem alle sammen.

Selve projektet varede en hel uge med udstillinger af engle overalt og store engle langs vejene.

Der var englekoncert, englebasar, englespil og meget andet. Hele projektet blev optaget på video, nu omsat til DVD filmen,  "Engle på Fur".

I 2010 foreslog jeg kunstforeningens bestyrelse, at vi igen fik lavet nogle engle, som kunne sættes op langs vejene i december måned. Uden penge lader det sig ikke gøre, så heldigvis har vi af Fur Brand fået støtte til at fremstille dem.

Denne gang er det Kunstforeningens medlemmer som har malet englene, som også er forsynet med reflekser, så de kan ses selv i mørket. Englene opsættes hvert år til 1. søndag i advent og nedtages inden Nytår.

Jette Herne