Velkommen til vores hjemmeside

Furkunst.dk er en forening, som samler folk med interesse for kunst på og omkring øen Fur.

Foreningens medlemmer støtter med kontingent og arbejdsindsats formidlingen af billedkunst, musik, kunsthåndværk m.v. Der er allerede mange udøvende kunstnere, som er medlemmer af foreningen, men mange flere er medlemmer, fordi de elsker kultur og ønsker, at øen skal summe af kunstneriske aktiviteter.

Foreningens formål er netop at fremme og skabe grobund for den kreative aktivitet inden for alle kendte kunstarter på alle niveauer på Fur. Ligeledes er det et formål at samle foreningens medlemmer i et fælles forum til gensidig inspiration. Her på vor hjemmeside formidler FURKUNST.DK begivenheder og produkter fra de af øens kunstnere, der ønsker dette.

Foreningen er startet i efteråret 2008 og har nu ca. 115 medlemmer. Der er engagement og masser af ideer at tage fat på. Foreningen opstiller fisk til Fish Parade og afholder den årlige kunstudstilling i Fur forsamlingshus. Furkunst.dk indkøber, når det er muligt, kunst fra foreningens kunstnere for at udlodde værkerne til medlemmerne ved den årlige generalforsamling.

Hvis du har lyst til at være medlem, er du velkommen til at melde dig ind i foreningen. Kontingentet er 150,- kr., som kan indbetales til kontonummer 8510 0007231458 eller på MobilePay 34771 - husk at oplyse mail, navn, adresse, tlf.nr. og skriv gerne, om du er aktiv kunstner.

Fur Havnegalleri

Udlejning:
IngeLise Larsen 20948817
Preben-ingelise@privat.dk 

Bestyrelse 2018

Formand:
Inge Lise Larsen 20948817
Preben-ingelise@privat.dk

Næstformand:
Lasse Højgaard 21222054
lgaard@mail.dk

Sekretær:
Ellen Bye Jensen 40434817
ebj@via.dk

Kasserer:
Ea Fuur 29247912
eafuur@gmail.com

Øvrige medlemmer:
Ute Wagner 29924220
jutmale@hotmail.com

Jette Rosenberg 30517839
RosenbergJette@gmail.com

Lisbeth B. Christensen 24257067
Lc.keramik@yahoo.dk

 

Suppleanter:
Nanny Thalund 21301973  
nannythalund@gmail.com

Karin Ulrich 20306134 
ulrikus@os.dk

Repræsentanter i FFF:
Ute Wagner og Ea Fuur