Fur Havnegalleri

Kære medlemmer

Udnyt dit medlemskab af furkunst.dk med en enestående mulighed for at leje et udstillingslokale (eller to) på øens absolut mest hotte plads, nemlig havnefronten, til en meget favorabel pris.

Du er kunstner eller kunsthåndværker og udstiller dine egne værker ved at leje lokale for en dagspris á 100 kroner pr. rum. Her er ophængningsskinner med tilhørende kroge. Andet udstillingsinventar som fx borde, staffelier, evt. duge m.m. medbringer du selv, ligesom det også er dig, der sørger for at få ”butikken” passet i åbningstiden. Du er sikret en konstant trafik af folk omkring din udstilling, så der er gode chancer for et godt salg.

Hvis du ønsker at udstille i Fur Havnegalleri eller blot ønsker mere info, kontakt da:

IngeLise Larsen tlf. 20948817
Preben-ingelise@privat.dk 

Brev fra Bestyrelsen

04.08.2018

Kære medlem af Furkunst.dk

Vi skriver til dig for at orientere dig om et par ændringer i bestyrelsens sammensætning.

Henk van der Weijden har valgt at udtræde af bestyrelsen pr. 1/7-18, fordi han ikke fandt den arbejdsform, som nødvendigvis må være i en frivillig, ulønnet bestyrelse, forenelig med den måde han mener, at der skal arbejdes på i en bestyrelse.

Kirsten Blegager har ønsket at trække sig som formand for foreningen og forlader samtidig bestyrelsen, fordi det har vist sig, at den arbejdsmængde, der er som formand for bestyrelsen i Furkunst.dk langt overstiger, hvad hun havde forventet. Dette sammenholdt med at Kirsten i sit professionelle arbejdsliv også har en ganske betydelig arbejdsbyrde (mere end fuld tid) gør, at hun med beklagelse har måttet erkende, at hun er nødt til at stoppe sit arbejde for Furkunst.dk. i denne omgang.

Bestyrelsen har med stor beklagelse noteret sig de to udtrædener, samtidig med at den takker og anerkender de to for deres store arbejdsinsats for Furkunst.dk.

Som en vedtægtsmæssig konsekvens af ovenstående er næstformand Lasse Højgaard midlertidigt konstitueret formand for Furkunst.dk og suppleanterne indtrådt i bestyrelsen.

Bestyrelsen vil på et ordinært bestyrelsesmøde i begyndelsen af september formelt konstituere sig.

Med ønsket om en fortsat god sommer til jer alle!

På bestyrelsens vegne

Lasse Højgaard