Generalforsamling den 2. marts 2024 kl. 14-16

Hermed indkaldes der ifølge vedtægterne til ordinær generalforsamling for 2023 i foreningen FurKunst.dk.

Vi mødes lørdag den 2. marts 2024 kl. 14-16 på Fur Færgekro.

Dagsorden:

  1. valg af dirigent
  2. formandens beretning
  3. regnskabsaflæggelse
  4. behandling af indkomne forslag
  5. fastlæggelse af kontingent for 2025.
  6. godkendelse af budget
  7. valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Pia Frøslev (ønsker ikke genvalg)

Inge Lise Larsen (ønsker ikke genvalg)

Ellen Bye Jensen (ønsker genvalg)

Jørgen Ruby (ønsker genvalg)

  1. valg af 1 revisor og en revisorsuppleant.
  2. evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være bestyrelsen i hende senest 8 dage før.

Kontingent skal være betalt over netbank 8510 0007231458 eller mobil pay 34771 senest 29. februar 2024
(200,- pr. person eller 350,- pr. par)

Tilmelding på mail: simmeill@outlook.dk eller tlf. 20948817 senest 22. februar 2024.

Med venlig hilsen

Inge lise Larsen
Furkunst.dk

Fur Havnegalleri

Kære medlemmer

Udnyt dit medlemskab af furkunst.dk med en enestående mulighed for at leje et udstillingslokale (eller to) på øens absolut mest hotte plads, nemlig havnefronten, til en meget favorabel pris.

Du er kunstner eller kunsthåndværker og udstiller dine egne værker ved at leje lokale for en dagspris á 100 kroner pr. rum. Her er ophængningsskinner med tilhørende kroge. Andet udstillingsinventar som fx borde, staffelier, evt. duge m.m. medbringer du selv, ligesom det også er dig, der sørger for at få ”butikken” passet i åbningstiden. Du er sikret en konstant trafik af folk omkring din udstilling, så der er gode chancer for et godt salg.

Hvis du ønsker at udstille i Fur Havnegalleri eller blot ønsker mere info, kontakt da:

Ellen Bye Jensen 40434817
karoline.ebj@gmail.com