Indvielse af Havnegalleriet den 4. marts 2023 kl. 13.30.

(efterfulgt af generalforsamling - se herunder)

 

Kære medlemmer:

Vi er nu færdig med at renovere Havnegalleriet. Det vil vi gerne vise frem.

Vi vil derfor gerne invitere til besigtigelse og et lille glas den 4. marts kl. 13.30

Så er der mulighed for at fortsætte til generalforsamling lige efter.

Vi håber I har lyst til at se de dejlige lokaler.

 

Med venlig hilsen

Fur Kunst bestyrelse

V. Inge Lise Larsen

GENERAFORSAMLING den 4. marts 2023 kl 14-16

Indkaldelse til Generalforsamling for året 2022 i Furkunst.dk

Hermed indkaldes der ifølge vedtægterne til ordinær generalforsamling i foreningen furkunst.dk

Vi mødes lørdag den 4. marts  kl. 14-16 2023 på Fur Færgekro

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent for 2024.
  6. Godkendelse af budget.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter-

Ute Wagner (villig til genvalg)

Ea Fuur (ønsker ikke genvalg)

Marianne Beckman.

Marianne er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Søren Ipland.

(villig til genvalg)

  1.  Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant.
  2. Evt.

 

Der vil I år igen være kunst til udlodning blandt de fremmødte medlemmer.

Kontingent skal være betalt over netbank 8510 0007231458 eller MobilPay 34771 senest 3. marts 2023.

Tilmelding  på mail(preben-ingelise@privat.dk)  eller telefon 20948817. senest 26. februar 2023 af hensyn til traktementet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen v/inge-Lise Larsen

Fur Havnegalleri

Kære medlemmer

Udnyt dit medlemskab af furkunst.dk med en enestående mulighed for at leje et udstillingslokale (eller to) på øens absolut mest hotte plads, nemlig havnefronten, til en meget favorabel pris.

Du er kunstner eller kunsthåndværker og udstiller dine egne værker ved at leje lokale for en dagspris á 100 kroner pr. rum. Her er ophængningsskinner med tilhørende kroge. Andet udstillingsinventar som fx borde, staffelier, evt. duge m.m. medbringer du selv, ligesom det også er dig, der sørger for at få ”butikken” passet i åbningstiden. Du er sikret en konstant trafik af folk omkring din udstilling, så der er gode chancer for et godt salg.

Hvis du ønsker at udstille i Fur Havnegalleri eller blot ønsker mere info, kontakt da:

IngeLise Larsen tlf. 20948817
Preben-ingelise@privat.dk