Covid 19 og Fur Havnegalleri

Kære Furkunst medlemmer

Grundet  den aktuelle Covid 19 situation, vil planlagte aktiviteter være aflyst indtil videre.
Da situationen ændrer sig fra dag  til dag og de sidste udmeldinger fra myndighederne går på, at befolkningen skal holde sig hjemme, også fra at tage i sommerhus, så har vi i Furkunst  besluttet, at der heller ikke i Havnegalleriet vil være muligt at udstille.
Der er godt  nok en del folk i deres sommerhuse, men det er ikke meningen, at vi skal friste folk til at begive sig ud på øen og opsøge kulturtilbud i påskedagene.
I forvejen må ingen gallerier være åbne, så derfor er dette besluttet efter aftale med forkvinde Inge-Lise.
De forskellige forretninger og gallerier har meldt forskelligt ud om, hvornår der åbnes igen.
Følg med på facebook og andre sociale medier, alt efter hvornår restriktionerne letter.
Pas godt  på jer selv og hinanden.

På bestyrelsens vegne

Sekretær Ellen Bye Jensen

Referat fra Generalforsamling i Furkunst.dk

Generalforsamling i Furkunst.dk for året 2019

Lørdag den 7. marts 2020 kl. 14-16 på Fur Færgekro.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

Knud Erik Lykke er valgt

Rettidig indkaldt i start februar, afholdt inden udgangen af marts måned.

  1. Formandens beretning Inge Lise Larsen

Ny brochure 2020 til distribution uddeles inden påske + uddelt i Herning feriemesse i februar.

Aktiviteter i havnegalleriet.

I uge 42 i 2019 børnemalefiskearrangement.

Det gamle navneskilt er gået til i vinterens løb. Et nyt navneskilt er ved at blive fabrikeret.

Vi har nye fisk som kan males. Henvendelse til Ea eller andre medlemmer afbestyrelsen, som kan udlevere en fiskeskabelon til udsmykning.

Nogle få fisk blev ødelagt i løbet af 2019. Vi har besluttet, at ved Fur Rundt i 2020 skal fiskenen ikke stå langs Sundevej, da det er der, vi har oplevet at de er mest udsat for hærværk. Ved fiskekonkurrencen, hvor derstemmes om, hvilke fisk, der er de flotteste eller sjoveste har der været problemer med at se nummereringen. Det er løst ved at Lisbeth (Herrens Mark) har udformet fine nye keramik-numre, der tydeligt kan ses og som kan tåle fugt.

Ved sommerudstillingen 2020, er det besluttet, at kun FurKunstmedlemmer udstiller. Så der bliver ikke noget Wildcart med en kunstner udefra.

Sommerfesten bliver i år fredag d.31.juli 2020 inden udstillingensafslutning.

Vi vil gerne forsøge at udvide børnefiske maling til sommerferien i museets have eller i havnegalleriet.

Vi har afholdt 2 Cafeaftner i november 2019 og februar 2020 med Birthe Mølgaard og Tine Mynster. Begge blev en stor succes.

Vi har fået nyt lokale i væksthuset på Fur Friskole. Det kan rumme ca. 25 personer.

Vi har haft problemer med tilmelding til Cafeaftnerne (nogle meldte sig til, men glemte at komme), så fremover skal betalingen være inde på forhånd, så vi ikke kommer til at lave underskud på arrangementet.

Byd gerne ind med nye emner til cafeaftner. Alle, også ikke-medlemmerer, er velkomne til cafeaftner. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Vi deltog også i år i ”Ferie for Alle”- messen. Alle deltagere i brochuren har adgang til at blive repræsenteret på messen. Vi opfordrer til at medlemmerne hjælper til. Messen er et godt vindue til at repræsentere FurKunst og Fur som turistdestination udadtil.

Forespørgsel vedr. internationalt projekt i juni fra Charlotte Dønvang, som er bosiddende i Malaysia. FurKunst har ikke økonomiske midler at skyde i projektet. Der er brug for overnatning og forplejning til kunstnerne i projektets løb. Hvis nogen har mulighed for at hjælpe i den forbindelse, da kontakt Jette Herne (Charlottes mor).

”Kunstpartiet” vil gerne komme til Fur og indsamle affald i samarbejde med børn og lokale kunstnere. De skal udfærdige kunst ud af det indsamlede skrald. Kunstpartiet er med på Kulturmødet på Mors og skal fortsætte fra Fur til Samsø.

Bestyrelsen takker for det gode samarbejde i bestyrelsen og for al hjælp fra alle medlemmer i årets løb.

Vedr. 25 årsjubilæum for sommerudstillingen. Det var i 2019. Vi overvejer, hvad vi gør i år og vil være godt/bedre forberedt til at fejre vores 30 års jubilæum i 2024.

Jette Rosenberg orienterer om fiskefossil kunstprojektet med 4 fisk i patineret metal på ”bautastene”. Ideen er, at de skal stå rundt på øen (stederne er ikke besluttet/aftalt endnu). Vi har ikke alle pengene til at gennemføre projektet. Vi har fået lidt af finansieringen (godt 1/3 del), men mangler at søge nogle fonde. Fiskenes størrelse bliver ca. 100 cm x 60 cm.

  1. Regnskabsaflæggelse

Egon Rasmussen aflægger regnskab.

Der stilles spørgsmål til, at der har været underskud på regnskabet sidste år og der budgetteres med et mindre underskud også i år. Skal der være underskud på budgettet?

Det er bestyrelsens målsætning at underskuddet skal elimineres og at arbejde på at vende underskuddet til overskud med nye initiativer (ideer modtages gerne).

  1. Behandling af evt. indkomne forslag

Forslag som konceptuel kunst i havnegalleriet. Forslag om at kunstnere kan donere kunst i stedet for indkøb så længe foreningens økonomi er presset. Det er der forskellige holdninger til.

  1. Fastsættelse af kontingent for 2021.

Forslag fra bestyrelsen, at det er uændret. Vi ønsker en bred medlemsskare, så det skal ikke være en belastning at kunne  betale kontingentet.

  1. Godkendelse af budget.

Jævnfør ovenstående bemærkninger om det aktuelle  underskud.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Nanny Thalund (slutter sin indsats i bestyrelsen)

Ellen Bye Jensen (villig til genvalg)

Ute Wagner (villig til genvalg)

Jørgen Ruby valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Som nye suppleanter:

Marianne Beckmann 1. suppl.

Pia Cirkeline 2. suppl.

  1. Valg af 1 revisor: Lars Mortensen

 og som ny revisorsuppleant: Steen Christensen

  1. Evt.

Jette Herne fortæller om Charlotte Dønvangs internationale kunstprojekt med deltagelse af kunstnere fra forskellige lande samt lokale kunstnere fra Fur.

Jettestuen har 10 års jubilæumi i 2020. Det fejres d. 4. april med en koncert med Ted Diehl og internationale kunstnere på antikke instrumenter og koncert med Jettes søn Claus. Alle er velkomne. Kom gerne før musikken begynder, så koncerten ikke afbrydes af støj og forstyrrelser.

Jan Dam foreslår, at vi arrangerer et foredrag med Mette Thøgersen fra Fåborg museum (oprindelig Furbo). Mette Thøgersen kommer jævnligt på øen.

Udlodning af kunstværker. Min. 5 stk. blandt alle medlemmer og min 5 stk. blandt de fremmødte.

For at deltage i lodtrækning af kunstværker, skulle kontingent være betalt over netbank 8510 0007231458 senest den 2. marts 2020 eller på Mobil Pay 34771.

Man kan fortsat melde sig ind/betale for året 2020 (150,00 kr) i den kommende tid, så man får informationer om foreningens aktiviteter også fremover.

Indmelding på mail til preben-ingelise@privat.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen v/Inge-Lise Larsen

Fur Havnegalleri

Kære medlemmer

Udnyt dit medlemskab af furkunst.dk med en enestående mulighed for at leje et udstillingslokale (eller to) på øens absolut mest hotte plads, nemlig havnefronten, til en meget favorabel pris.

Du er kunstner eller kunsthåndværker og udstiller dine egne værker ved at leje lokale for en dagspris á 100 kroner pr. rum. Her er ophængningsskinner med tilhørende kroge. Andet udstillingsinventar som fx borde, staffelier, evt. duge m.m. medbringer du selv, ligesom det også er dig, der sørger for at få ”butikken” passet i åbningstiden. Du er sikret en konstant trafik af folk omkring din udstilling, så der er gode chancer for et godt salg.

Hvis du ønsker at udstille i Fur Havnegalleri eller blot ønsker mere info, kontakt da:

IngeLise Larsen tlf. 20948817
Preben-ingelise@privat.dk