Hans H. Holm

 MineMine malerier er med fokus på naturen, eng, strand og skov som jeg forsøger  at genskabe på en udetaljeret og let facon, udført i olie med rene og glade farver. Jeg bruger både pensel og spartel.

Jeg er meget optaget af lyset og skyggevirkninger, samt himlens genskær i vandløbene og fjordens vand.

Den seneste tid er udviklingen gået i retning af bybilleder samt huse eller bygninger placeret i landskabet, hvilket ofte medvirker til både ro og dybde i billedet.

Jeg ønsker at hensætte beskueren i en tilstand af indre harmoni.