Ole Mejer

Det er gennem ærlighed, at mit arbejde med skulpturerne skal stå sin prøve. Mine skulpturer er jo ikke lavet på et videnskabeligt grundlag. De er meningstilkendegivelser, som ikke giver konkrete svar og anvisninger.
Som tilskuer har man lov til at sige fra, men jeg har mest oplevet publikum interesseret, nysgerrig og undrende.
Det er morsomt og dejligt og giver mig gode oplevelser.

Kontakt Ole hvis du vil se flere af skulpturerne i Struer eller på Fur.